Hoppa till innehållet Gå till sidkarta
  • Lärarrum

    Lärarrum

    Lärarhandledning för dina elever – som ska se vår föreställning

Vi tar fram handledningsmaterial för pedagoger till alla våra föreställningar – massa inspirerande övningar till din elevgrupp!

Se materialet som en inspiration! Välj ut det du tycker är intressant, kombinera teman och övningar så att de blir relevanta för dig och din klass. Vissa övningar kan behöva göras mer komplexa medan andra kanske måste förenklas. Du som pedagog känner din elevgrupp bäst. Arbeta med materialet efter dina egna och klassens förutsättningar med de resurser och den tid ni har till förfogande.

Mervi hjälper dig gärna om du har någon fler fråga!

Ladda ner aktuella lärarhandledningar här!

Lärarrum
Världen enligt rosling
Handledning
För lärare
Lärarrum
Världen enligt rosling
Lärmaterial
Från stiftelsen Gapminders
By Formsmedjan. Powered by Yago