Hoppa till innehållet

Lärarrum

Vi tar fram handledningsmaterial för pedagoger till alla våra föreställningar – en massa inspirerande övningar till din elevgrupp!

Se materialet som en inspiration! Välj ut det du tycker är intressant, kombinera teman och övningar så att de blir relevanta för dig och din klass. Vissa övningar kan behöva göras mer komplexa medan andra kanske måste förenklas. Du som pedagog känner din elevgrupp bäst. Arbeta med materialet efter dina egna och klassens förutsättningar med de resurser och den tid ni har till förfogande.

Ladda ner våra lärarhandledningar här

By Formsmedjan. Powered by Yago