Hoppa till innehållet

CALS - digitalt scenkonstprojekt

Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

Syftet är att producera community art och att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan ungdomsdrivna lokala communities, professionella kulturutövare och institutioner. I projektet utvecklar unga människor 13-26 år över hela landet kontakter med varandra och samarbetar i digitala produktioner. Med utgångspunkt i gemensamma frågeställningar undersöker ungdomar i lokala konstnärliga processer det som berör målgruppen just där och just nu.

Ungdomarnas produktioner blir en del av den gemensamma digitala plattform som skapas inom projektet. Plattformen samlar, utöver ung community art från hela Sverige, även kunskap och nätverk och möjliggör fortsatta kontakter och samverkan mellan unga kulturskapare och professionella inom området.

Livet bitch! Scenkonst i Södertälje organiserar arbetet med aktörer i sin region samt sköter den nationella samordningen. Vidare finns det en samverkanspart i vardera landsändan i söder, väster och norr som ansvarar för nätverksbygge och samordning på sina respektive orter. Dessa är CommunityKulturCentrum i Skåne, Producentbyrån i Göteborg och Ung Scen Norr i Norrbotten.

Projektet pågår tom januari 2025. Är du intresserad och vill veta mer? 

Kontakta Ung Scen Norr via chefsproducent Hans Eriksson på Norrbottensteatern: 
hans.eriksson@norrbotten.se
tel 070 328 12 53

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. 

By Formsmedjan. Powered by Yago