Hoppa till innehållet
20 november 2023

"Konst och kultur är fundamentet i vår civilisation"

Vid Länsteatrarna i Sveriges höstmöte som hölls på Regionteater Väst i Borås 15-17 november enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:  

"Konst och kultur är själva fundamentet i vår civilisation.

Länsteatrarna i Sverige har samlats för höstmöte hos Regionteater Väst i Borås. Att leva i en värld och ett samhälle med bristande tro på framtiden leder inte till någonting bra. Vår samlade kraft och kompetens som verkar över hela landet kan och skall bidraga till en meningsfull vardag med större hopp och tro på positiv förändring och utveckling. 

Det är i tider som dessa konsten och kulturen behövs. Den kan få oss att förstå vår omvärld och vår plats och roll i den. Konst och kultur bygger på en gemenskap med andra människor. Vi skapar mötesplatser som ger möjlighet till upplevelser, reflektion och igenkänning. Mycket kan förändras snabbt och mycket av det vi tagit för givet kan tas ifrån oss. Med rätt stöd och mod från våra politiker kan vi fortsätta att producera scenkonst som gör skillnad, framför allt för barn och unga. 

Konst och kultur ger oss en möjlighet att vistas i en annan verklighet för en stund och den skall också få vara en del av vardagen. Konst och kulturupplevelser kan skapa förutsättningar för att kunna samtala om riktigt svåra ämnen och sammanhang. Den kan också locka till skratt och glädje och ge en välbehövlig paus från oro. Vi är övertygade om att de demokratiska värdena stärks i det gemensamma mötet som är kultur.  

Vi vill därför påtala hur positivt vi ser på de kommuner och regioner som förstår att konst och kultur är själva fundamentet i vår civilisation. Ju fler som vågar välja den vägen - desto tryggare kan vi vara tillsammans.  

Länsteatrarna i Sverige vill med sin verksamhet vara med i skapandet av en ljusare framtidstro och ett tryggare samhälle.” 

Länsteatrarna i Sverige, 17 november 2023:  

Byteatern Kalmar Länsteater  
Dalateatern  
Folkteatern Gävleborg  
Folkteatern Göteborg  
Giron Sámi Teáhter  
Estrad Norr  
Länsteatern på Gotland  
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr  
Oktoberteatern  
Regionteatern Blekinge Kronoberg  
Regionteater Väst  
Smålands Musik och Teater  
Scenkonst Sörmland  
Scenkonst Västernorrland  
Teater Västernorrland  
Norrdans  
Teater Halland  
Ung Scen Öst  
Västmanlands Teater  
Västanå Teater  
Västerbottensteatern/UngHästen  
Örebro Teater 
Östgötateatern  

 

Länsteatrarna i Sverige är den nationella organisationen för professionell regional scenkonst. Vi driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi driver medlemsfrågor och samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Basen i vårt arbete är en välfungerande samverkan mellan politikerna och förtroendevalda i våra institutioners styrelser och dess ledning. Alla Sveriges länsteatrar är medlemmar i Länsteatrarna i Sverige.  

Vernissage Staffan Westerberg på Norrbottensteatern

Måndagen den 8 april klockan 18.00 var det vernissage i Norrbottensteaterns foajé, för den...

By Formsmedjan. Powered by Yago