Hoppa till innehållet
  • Mávssaheapmi/Hevn/Hämnd

(SVENSKA) “Mávssaheapmi/Hevn/Hämnd” är en nyskriven pjäs av den samiske dramatikern Sven Henriksen.
Pjäsen handlar om konflikter i det moderna samiska samhället. Individer, familjer och samhälle sätts på prov när mineralindustrin på allvar gör sitt intåg i Lappland.
Etablerade tänkesätt och övertygelser måste plötsligt omvärderas; vad är rätt och vad är fel? Vilken väg ska vi välja? Vilka blir konsekvenserna?
"Hevn - Hämnd" är en musikteater med ny musik komponerad av Roger Ludvigsen och scenografi av en av Sveriges mest kända scenografer; Jan Öqvist. Rolf Degerlund står för regin och Hilde Skancke Pedersen för kostym.


(SÁMEGIELLA)“Mávssaheapmi” lea ođđačállojuvvon teáhterbihttá maid sámi dramatihkar Sven Henriksen lea čállán. Čájálmasas boahtá ovdan nuppástuhttin sámi ođđaáigásaš servodagas. Minerálaindustriija leavvá Sápmái, ja hástala ovttaskas-olbmuid, joavkkuid ja báikegottiid.
Vuđolaš jurddašeamit ja ipmárdusat šaddet geahččalusaid sisa ođđa áiggis, ahte mii lea riekta ja mii lea boastut? Ođđa vuoruheamit bohtet bákkus ovdan. Makkár vuoruhemiid sáhttá olmmoš váldit? Makkár váikkuhusat das šaddet? “Mávssaheapmi” lea okta musihkalaš teáhterčájálmas masa Roger Ludvigsen lea komponeren ođđa šuoŋaid ja masa Ruoŧa beakkán lávdehábmejeaddji, Jan Öqvist, lea hábmen lávddi. Bagadalli lea Rolf Degerlund ja bivttashábmejeaddji lea Hilde Skancke Pedersen.


(NORSK) “Mávssaheapmi /Hevn” er en nyskrevet teaterstykke av den samiske dramatikeren Sven Henriksen. Stykket tar for seg brytningene i det moderne samiske samfunnet. Enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn settes på prøve når mineralindustrien for alvor gjør sitt inntog i Sápmi.
Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden; hva er riktig og hva er galt? Nye valg tvinger seg frem. Hvilke valg kan man ta? Hva er konsekvensene? “ Hevn” er en musikalsk teaterforestilling med ny komponert musikk av Roger Ludvigsen og scenografi av en av Sveriges mest anerkjente scenografer; Jan Öqvist. Instruktør er Rolf Degerlund og Hilde Skancke Pedersen står for kostymedesign.


(SUOMEKSI) "Mávssaheapmi/Kosto" on saamelaisen näytelmäkirjailija Sven Henriksenin kirjoittama uusi näytelmä.”Kosto” on esitys nykyaikaisessa saamelaisessa yhteiskunnassa tapahtuvista mullistuksista. Yksilöt, perheet ja yhteisöt joutuvat koetukselle kun mineraaliteollisuus tosissaan jyrää Saamenmaahan.
Vakiintunut ajattelutapa ja asenteet kyseenalaistuvat kohdatessaan uuden aikakauden; mikä on oikein ja mikä väärin? Uudet vaihtoehdot pakottautuvat esiin. Mitä valintoja ihminen voi tehdä? Mitkä ovat seuraukset? “Mávssaheapmi/Kosto” on musiikillinen teatteriesitys johon Roger Ludvigsen on säveltänyt uuden musiikin ja jonka lavastuksesta vastaa Ruotsin tunnustetuimpiin lavastajiin kuuluva Jan Öqvist. Esityksen ohjaa Rolf Degerlund ja sen puvut on suunnitellut Hilde Skancke Pedersen.


Det talade språket är på nordsamiska och norska, det textade språket på nordsamiska, norska och finska.

Premiär
23 okt 2016

Manus
Sven Henriksen

Musik
Roger Ludvigsen

Scenografi
Jan Öqvist

Kostym
Hilde Skancke Pedersen

Skådespelare
Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Ingá Márjá Sarre, Sven Henriksen

Föreställningens längd
Ca 65 min

Recensioner från publiken

Den här föreställningen har inga recensioner. Klicka på knappen nedan för att göra en.