Hoppa till innehållet

Projekt ERASMUS+, Spot on och Fake it till you make it

De senaste åren har vi arbetat med två projekt, metoden Spot-On inom Europeiska socialfondsprojektet Ung Scen Norr 2.0 och Erasmus-projektet Fake it till you make it. Den 19-20 februari var Ung Scen Norr i Sheffield, Storbritannien för ett partnermöte med de europeiska kollegorna för projektet. 


Spot on

Metoden Spot-On, utvecklad av Ung Scen Norr innebär att teater och drama används för att stärka personer som befinner sig långt från arbetslivet. Trots låga arbetslöshetssiffror i Sverige finns det vissa grupper där arbetslösheten fortfarande är stor. Behovet av att jobba med mjuka värden för att närma sig arbetslivet är stort!


Metoden togs fram 2016 inom Europeiska socialfondsprojektet Ung Scen Norr 2.0. Den är uppbyggd som en workshop där man under fyra dagar jobbar med drama och teater, och även gör en liten föreställning som bygger på egna berättelser.
Inom ESF projektet genomfördes också en ledarskapsutbildning. Projektet avslutades 2018.

Fake it…

Sedan 2017 är vi med i Erasmus-projektet Fake it till you make it, där vi tillsammans med fyra partners (två i Italien, en i Spanien och en i Storbritannien) har jobbat vidare med Spot on-metoden.  Det har bland annat inneburit att varje partnerland har provat metoden i sina organisationer.


√ I Italien jobbar våra partner-organisationer med teater, drama och coachning.
√ I Spanien samarbetar vi med arbetsförmedlingen i Madrid.
√ I Storbritannien samarbetar vi med ett konsultföretag som arbetar med coachning av arbetslösa.

Även här syftar projektet till att stärka anställningsbarheten för den som är arbetslös. Deltagarna jobbar med social kompetens, entreprenöriell kompetens, ledarskap och kommunikation, men även med interkulturell kompetens som handlar om att möta varandra på lika villkor.

 

Våra gemensamma lärdomar och erfarenheter kommer att samlas i en guidebok där också Spot on-metoden beskrivs. Guideboken kommer ut vid projektets slut till hösten.
Förhoppningen är att ”Fake it till you make it” blir något som bland annat arbetsförmedlingen i Madrid kommer att genomföra regelbundet.

 

Logo ErasmusLogga fake it

 

 

 

 

 

 

By Formsmedjan. Powered by Yago