Hoppa till innehållet

Organisation

Norrbottensteatern är en stiftelse, med Norrbottens läns landsting och Luleå kommun som huvudmän.

Verksamheten utförs av en organisation som består av ett flertal avdelningar med både fast och tillfälligt anställda medarbetare i många olika yrkeskategorier.

  • Den konstnärliga avdelningen, som leds av teaterchefen, består av skådespelare, musiker, regissörer, scenografer, kostymdesigner.
  • Produktionsavdelningen, som samordnas av en planeringschef, består av ett antal producenter.
  • Den tekniska avdelningen leds av en teknisk chef och inkluderar tillskärare, skräddare, sömmerska, dekormålare, snickare, attributör, belysningsmästare, ljudtekniker, scenmästare, rekvisitörer, maskörer, hustekniker och lokalvårdare.
  • Marknadsavdelningen, under ledning av marknads- och försäljningschefen, har medarbetare som arbetar med kommunikations- och försäljningsarbete samt med publikvärds- och foajéuppgifter.
  • Ung Scen Norr är, fram till slutet av 2017, en projektorganisation som består av en verksamhetsledare,  en dramapedagog och en kommunikatör. Från 2018 ska verksamheten uppgå i Norrbottensteaterns ordinarie verksamhet.

Ledning

Norrbottensteaterns ledningsgrupp består av teaterchefen, ekonomichefen och de olika avdelningscheferna; planeringschef, teknisk chef, marknads- och försäljningschef samt verksamhetsledaren för Ung Scen Norr.  

Styrelse 2018

 Ordförande   Lennart Thörnlund, Region Norrbotten (S) Kontakt 
 Vice ordförande  Omar Jakobsson, Luleå kommun (S) Kontakt
 Ordinarie ledamöter  Anders Bohm, Region Norrbotten (NS)  
   Brita Ström, Luleå kommun (S)
 Carolina Gustafsson, Region Norrbotten (V)
 Eric Eriksson, Luleå kommun (S)
 Henrik Blind, Region Norrbotten (MP)
 Mattias Karlsson, Luleå kommun (M)
 Monica Nordvall Hedström, Region Norrbotten (M)
 
 Facklig representant  Karin Paulin, Teaterförbundet avd 11  
 Personalrepresentant  Mona Knutsdotter  
 Revisorer  Johanna Sandberg Rova, Luleå kommun  
   Marita Björkman, Region Norrbotten  
 Norrbottensteatern  Mats Pontén, teaterchef   
   Cecilia Larsson, sekreterare