Hoppa till innehållet

”Vi kan alltid bli bättre”

 

Norrbottensteatern ligger bra till i sitt jämställdhetsarbete men har mycket kvar att arbeta med. Det konstaterade Mats Pontén, teaterchef, och Jonas Hellman Driessen, skådespelare, under jämställdhetskonferensen Forum för jämställdhet den 30-31 januari på Kulturens hus i Luleå.
- Jag tycker att vi ligger bra till för att vara en länsteater i Norrbotten. Men vi är inte bäst. Vi kan alltid bli bättre, säger Jonas.


Under det öppna programmet
, som fokuserade på jämställdhetsarbete i Norrbotten, fick Mats Pontén och skådespelaren Jonas Hellman Driessen berätta om de senaste årens jämställdhetsarbete på Norrbottensteatern.
Under rubriken Med maskulinitet i fokus – med män som ambassadörer för förändring, tog Mats och Jonas avstamp i sina tidiga karriärer som skådespelare och delade med sig av hur det kunde se ut då, sett ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

Jonas Hellman Driessen berättade om en uppgift han fått göra under sin tid på scenskolan i Göteborg, ett dansprojekt där studenterna skulle utforska sina roller som man respektive kvinna. Det innebar bland annat att kvinnorna skulle gå i högklackade skor och männen i lågskor och kostym. 
- Just det skulle nog inte hända idag. Inte oreflekterat i alla fall, säger han.

 Mats berättade om diskussioner kring pjäser, där kvinnor i ensemblen ifrågasatt att de stora rollerna för kvinnor varit begränsade, något som ofta bemöttes från männen med argumentet att ”det är ju så pjäserna ser ut”.
Men det är annorlunda nu, menar Mats, och ser en positiv utveckling på bland annat teaterskolorna där pjäserna ifrågasätts mer.
- Att man har ett öppet och bra samtal är viktigt när man har de här frågorna. Den manliga blicken har historiskt varit rådande när det gäller scenkonsten, sa Jonas och menade att hela branschen tidigare varit upphängd kring idén om ”det manliga geniet”.
- Men det har börjat förändras.


Som chef för teatern är det viktigt att ha ett aktivt arbete kring jämställdhetsfrågor. Det kan bland annat handla om att se till vem som regisserar, vem som skrivit pjäsen, och om jämställd rekrytering. Och på Norrbottensteatern görs numera alltid analysen om ombytta roller i de pjäser som sätts upp.
Det senaste exemplet är Ingvar som sattes upp i höstas, där huvudrollen som Ingvar Kamprad gjordes av Cecilia Nilsson.
- Vi fick en fråga om varför rollen gjordes av en kvinna och den personen hade inte sett pjäsen. Publiken som såg pjäsen däremot tyckte hon gjorde en fantastisk roll som Ingvar och var så porträttlik, säger Mats.
Men fortfarande finns mycket att göra kring jämställdheten på teatern.
- De breda föreställningar vi gör för att få publik kan ha väldigt konservativa syner på saker och ting. Då måste man analysera och vrida på rollen så att det känns aktuellt, säger Mats.
- Teatern är som en spegel av samhället. Där måste vi vara i framkant och vara en pådrivande faktor för att det ska ske en förändring, säger Jonas.

 

Text: Andrea Thür
Foto: Marcus Hagman

By Formsmedjan. Powered by Yago